نقاشی های باستان
_

هنر باستان

هنر باستان چیست و مطالعه آن چه اهمیتی دارد؟

هنر باستان، به طور کلی به دوره هنری گفته می شود که توسط تمدنهای باستانی مانند چین، هند، ایران، مصر، یونان و روم خلق شده است. البته قسمتی از هنر باستان، هنر پیشاتاریخ استت که مربوط به زمانی می شود که تمدن های مختلف قبل از خواندن و نوشتن خلق کرده اند (بین ده هزار تا چهل هزار سال پیش)

چرا مطالعه هنر باستان مهم است؟

درست است که هنر باستان مربوط به دوره های بسیار قدیمی است، اما مطالعه آن برای ما در قرن بیست و یکم مهم است؛ چرا که در قرن بیستم، جنبش هنری بَدَوی گرایی با الهام از آثار هنر باستانی به خصوص پیشاتاریخ شکل گرفت. مطالعه این آثار نه تنها به ما در درک هنر مدرن کمک می کند، بلکه می تواند در خلق آثار جدید بسیار الهام بخش باشد.

من پریسا هاشمی هستم و در این بخش از مقالات می خواهم درباره هنرهای باستانی مصر، یونان، ایران و بسیاری دیگر از تمدن های قدیمی صحبت کنم. همچنین از تاثیر آنها بر هنر مدرن صحبت خواهم گفت. اگر دوست دارید با منبع الهام هنرهای مدرن بیشتر آشنا شوید با من همراه باشید.

لوگوی هنر باستان

مقالات هنر باستان

جدیدترین مقالات سایت درباره هنر باستان و تاثیر آن بر تاریخ هنر