نقاشان معاصر
_

هنرمندان معاصر

آشنایی با هنرمندان معاصر و تاثیرگذار

هنر معاصر همان هنر امروزی است که در واقع از اواخر قرن بیستم شروع شده است و تا به امروز ادامه یافته. این روزها هنرمندان معاصر در جهانی خلق هنر می کنند که از نظر تکنولوژی در حال پیشرفت است و تحت تاثیر تنوع فرهنگی زیادی است.
هنر معاصر، ترکیبی از مواد، روش ها، مفاهیم و موضوعاتی است که مرز هایی که در هنر قرن بیستم پشت سر گذاشته شد را فراتر می برد.

مطالعه هنر معاصر

اول از همه باید به این نکته دقت کنیم که هنر معاصر فاقد هر گونه اصول یکنواخت و سازمان یافته است و بیشتر متمرکز بر موضوعات شخصی، هویت فرهنگی، خانواده، اجتماع و ملیت است. اگر بخواهیم به درستی هنر معاصر را درک کنیم، باید با هنرمندان معاصر مشهور در این زمانه آشنا شویم و آثار آنها را به خوبی مطالعه کنیم.

من پریسا هاشمی هستم و در این بخش می خواهم درباره هنرمندان معاصر مشهور و تاثیرگذار صحبت کنم. اگر مایل هستید تا بدانید که امروزه، هنر در این دنیای به سرعت در حال تغییر چه جایگاهی دارد و چه کسانی در حال شکل دهی به این هنر هستند، با من همراه باشید.