نقاشی های مدرن
_

هنر مدرن

آشنایی با هنر مدرن و نقاشان و سبکهای این دوره

هنر مدرن بیش از همه به خاطر زیبایی غیرمعمول خود معروف است و از افتخارات بزرگ آن می توان به ظهور هنرمندان و نقاشانی اشاره کرد که تفکراتشان جلوتر از زمانشان بوده است.
هنر مدرن تقریبا در طی یکصد سال شکل گرفت و آغاز آن را می توان همزمان با ظهور سبک امپرسیونیسم و پیدایش هنر عکاسی در اواخر قرن نوزدهم دانست. تنوع سبکها در هنر مدرن بیش از هر دوره هنری دیگری است و این دوره، جنبشهای هنری زیادی را در دل خود دارد.

آشنایی بیشتر با هنر مدرن

برای درک درست نحوه تکامل هنر مدرن، باید با تمامی سبک های متعلق به این دوره آشنا شد و زندگی حرفه ای نقاشان این دوره را به خوبی بررسی کرد.
من، پریسا هاشمی هستم و تصمیم دارم در بخش مقالات هنر مدرن این سایت، مهمترین سبکهای هنری این دوره را بررسی کنم. اگر شما هم علاقه دارید با ویژگیهای هنر مدرن و زندگی نقاشان مشهور این دوره از جمله ونسان ونگوگ، پابلو پیکاسو، سالوادور دالی و بسیاری دیگر آشنا شوید؛ با من همراه باشید.

لوگوی هنر مدرن

مقالات هنر مدرن

جدیدترین مقالات درباره هنر مدرن، آثار و هنرمندان این دوره هنری