نقاشان ایرانی
_

معرفی نقاشان ایرانی

آشنایی با نقاشان ایرانی و بررسی و تحلیل آثار آنها

نقاشی در ایران تاریخی به قدمت حضور بشر در این کشور دارد. تصاویر نقاشی شده حیوانات و انسان ها در غارهای استان لرستان گویای این واقعیت هستند.
اما هنر نقاشی به معنای امروزی تقریبا از قرن دهم هجری در زمان سلسله سلجوقیان شروع شد و تا به امروز مکاتب زیادی را از سر گذرانده است و دوران اوج و افول زیادی داشته است. برای اینکه بتوانیم در دنیای هنر امروز ایران، فعالیتی درخور توجه داشته باشیم، آشنایی با هنرمندان ایرانی از قدیم تا کنون و مطالعه آثار آنها بسیار حیاتی است.

من پریسا هاشمی هستم و قصد دارم در این مجموعه مقالات درباره هنرمندان بنام ایرانی صحبت کنم و آثار این هنرمندان را معرفی کنم. اگر شما هم علاقمند به هنر ایرانی به خصوص در حوزه نقاشی هستید، توصیه می کنم مقالات زیر را از دست ندهید.