تحلیل نقاشی های مدرن
_

تحلیل نقاشی های مدرن

تحلیل و بررسی آثار مدرن نقاشی

هنر مدرن جنبشی جهانی بود که از اواخر قرن نوزدهم  شروع شد، قرن بیستم رو تحت تاثیر خود قرار داد و نتیجه های آن در نهایت به قرن بیست و یکم و هنر معاصر رسید. این دوره از هنر، نقاشان بزرگی را در دل خود جای داده است که هر کدام گامی بزرگ برای تعالی هنر برداشته اند.

چرا تحلیل هنر مدرن مهم است؟

برای تبدیل شدن به یک نقاش حرفه ای لازم است قدرت تحلیل نقاشیهای مشهور را داشته باشیم. حتی اگر خودمان هم نقاش نباشیم برای اینکه به درستی درک کنیم هنرمند چه شاهکاری را خلق کرده باید بتوانیم آن را تحلیل کنیم. اگر نتوانیم معانی و مفاهیم بصری را در یک شاهکار هنری تشخیص دهیم، چگونه انتظار داریم تا خودمان اثر ماندگار و ارزشمندی را خلق کنیم؟

من پریسا هاشمی هستم و در مجموعه مقالات این بخش تصمیم دارم تا به بررسی شاهکارهای هنرمندان بزرگی همچون پیکاسو، دالی و ونگوگ بپردازم. هدف از این تحلیل ها این است که ببینیم چه چیزی در پس پرده این شاهکارهای هنری وجود دارد که چنین منتقدان را شیفته خود کرده است. اگر شما هم به نقاشیهای مدرن علاقه دارید با من همراه باشید.