نقاشی معاصر
_

هنر معاصر چیست؟

هنر معاصر و نحوه درک و تحلیل آثار معاصر

ساده ترین جواب این است که هنر معاصر، هنری است که امروزه به دست هنرمندان زنده خلق می شود. این هنر امروزی، منعکس کننده مسائل پیچیده ای است که دنیای به سرعت در حال تغییر ما را شکل می دهند.
بسیاری از هنرمندان معاصر از طریق هنرشان در جستجوی هویت شخصی یا فرهنگی خود هستند. بعضی منتقد مسائل و معضلات اجتماعی هستند و برخی دیگر حتی به دنبال تعریف دوباره هنر هستند.

مهمترین اصل برای تحلیل آثار هنری معاصر

در دوران معاصر هنرمندان سوالاتی را از طریق هنرشان مطرح می کنند که جواب چندان آسانی برای این سوالات وجود ندارد. برای درک آثار هنر معاصر باید در عین کنجکاوی زیاد دارای یک ذهن باز و فارغ از تعصب هم باشیم. تنها در این صورت است که می توان بدون هیچ پیشداوری هنر معاصر را بررسی و تحلیل کرد.

من پریسا هاشمی هستم و در این بخش تصمیم دارم درباره هنر معاصر و عوامل تاثیرگذار بر آن صحبت کنم. همچنین درباره هنرمندان معاصر شاخص صحبت خواهیم کرد و با همدیگر روش های خلق آثار هنری معاصر اما ماندگار و تاثیرگذار را بررسی می کنم. پس اگر شما هم علاقه به درک بهتر هنر معاصر و امروزی دارید، خوشحال می شوم تا در این مسیر همراه من باشید.

لوگوی هنر معاصر

مقالات هنر معاصر

جدیدترین مقالات سایت درباره هنر معاصر و تحلیل نقاشیهای این دوره