نقاشان مشهور جهان
_

آشنایی با نقاشان بزرگ دنیا

زندگی شخصی و اجتماعی یک نقاش چه تاثیری در آثار او می گذارد؟

داستان زندگی هنرمندان همیشه جالب توجه بوده، چرا که ما به دنبال این هستیم که چه چیزی غیر از نبوغ و استعداد این افراد در به شهرت رسیدن آنها تاثیرگذار بوده است. بارها شنیده ایم که هنرمندان، زندگی پر فراز و نشیبی داشته اند، هرچند که همیشه اینطور نبوده است. گاهی نقاشان بسیار بزرگی مسیرهای عادی را طی کرده اند و از زندگی حرفه ای خود لذت برده اند و در کهنسالی از دنیا رفته اند (مانند یوهانس ورمیر نقاش تابلوی دختری با گوشواره مروارید که سال های سال با همسرش بدون هیچگونه ماجرای عجیبی زندگی کردند و ۱۵ فرزند نیز داشتند)

با اینحال بسیاری نقاشان دیگر هستند که از بحرانی به بحران بدتری رسیدند و بدبختی هایشان چند برابر شد. رامبراند یکی از ثروتمندترین نقاشان زمان خود به راحتی ورشکسته شد.
ژاک لوئی داوید در بحبوحه انقلاب فرانسه نزدیک بود سر خود را به باد دهد و اندی وارهول مورد شلیک گلوله قرار گرفت. بعضی حتی سابقه جنایت داشتند ( هنری روسو و کاراواجیو) و حتی تعدادی با همسرانشان بدرفتاری های زیادی داشتند ( ادوارد هاپر و پیکاسو).

من پریسا هاشمی هستم و در این بخش قصد دارم درباره زندگی مشهورترین نقاشان جهان صحبت کنم. اگر زندگی هنرمندان برای شما نیز جذاب است و فکر می کنید که می توانید درس های زیادی از زندگی آنها بگیرید، مقالات این بخش را حتما دنبال کنید.